Site news

MEMO PENANGGUHAN SESI P&P SECARA FIZIKAL/BERSEMUKA

 
Picture of Jamal Zaidi
MEMO PENANGGUHAN SESI P&P SECARA FIZIKAL/BERSEMUKA
by Jamal Zaidi - Friday, 2 October 2020, 4:29 AM
 
Kepada para pelajar SICT, 


Sila rujuk lampiran berkenaan penangguhan sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P) secara fizikal/bersemuka pada semester Oktober 2020 - Januari 2021.